Hoelang op strafblad?

Hoelang op strafblad? 30 jaar na de einduitspraak of 30 jaar na het volledig voldoen van de strafbeschikking tenzij de duur van de gevangenisstraf of vrijheidsbenemende maatregel (bijvoorbeeld TBS) langer is dan 20 jaar, dan

Table of Contents

Hoelang op strafblad?

30 jaar na de einduitspraak of 30 jaar na het volledig voldoen van de strafbeschikking tenzij de duur van de gevangenisstraf of vrijheidsbenemende maatregel (bijvoorbeeld TBS) langer is dan 20 jaar, dan wordt de termijn van 30 jaar verlengd met 20 jaar (dus verwijdering na 50 jaar).

Heb ik een blanco strafblad?

Strafregister versus uittreksel uit het strafregister. Een blanco strafblad verkrijgt u niet automatisch U moet hiervoor een verzoek tot eerherstel indienen. Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document met vermelding van al uw eventuele strafrechtelijke veroordelingen die u heeft opgelopen.

Kun je een strafblad opvragen?

Kan iedereen mijn strafblad opvragen, bijvoorbeeld mijn werkgever? De gegevens kunnen niet aan iedereen worden gegeven. Een “gewone” werkgever kan de gegevens niet opvragen. In het “Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens” wordt geregeld wie de gegevens kan opvragen.

Hoe kan ik mijn strafblad verwijderen?

Je kan de jeugdrechter vragen om de straf uit het strafregister te schrappen, als je de straf intussen vijf jaar geleden uitvoerde. Je kan dat gewoon per brief vragen aan de jeugdrechter. Onderteken je brief en zet de datum erop. Zeg duidelijk in je brief wat je wil laten schrappen.

Wat is een blanco strafblad?

Iemand met een blanco strafblad, die nog niet eerder met de politie in aanraking is geweest. Strafblad = Een strafblad is een registratie van de wetsovertredingen waar iemand voor veroordeeld is. `Veroordeeld zijn` wil zeggen dat een rechter een uitspraak heeft gedaan in een strafzaak.

Waar blanco strafblad aanvragen?

Als particulier vraagt u het uittreksel voor uzelf aan in de gemeente waar u ingeschreven bent in het bevolkingsregister. Neem uw identiteitskaart mee. Het is belangrijk dat u ook de reden vermeldt waarom u het document aanvraagt zodat de ambtenaar het correcte model kan afleveren.

Waar kan ik een uittreksel uit het strafregister halen?

Het uittreksel uit het strafregister is een opsomming van je persoonsgegevens en eventuele veroordelingen. Dit document kan je aanvragen in het commissariaat van je woonplaats maar ook in het Administratief Centrum (Dienst Bevolking) of in een dienstencentrum in je buurt.