Wat is een Royementsdatum?

Wat is een Royementsdatum? Je hebt geen dekking meer vanaf de datum dat je de premie aan ons moest betalen. Dan kunnen wij ervoor kiezen om je verzekering te beëindigen per de datum dat je

Wat is een Royementsdatum?

Je hebt geen dekking meer vanaf de datum dat je de premie aan ons moest betalen. Dan kunnen wij ervoor kiezen om je verzekering te beëindigen per de datum dat je de premie moest betalen.

Wat is een Royementsaanhangsel?

Aanhangsel |Ontvangt men bij een wijziging of beeindiging van een verzekering is een vervolg op polisblad. Bij beeindiging van verzekering wordt dit ook wel royementsaanhangsel genoemd.

Wat is een geroyeerde polis?

”Royeren” betekent opzeggen en beëindigen. Als je autoverzekering geroyeerd is, dan is je autoverzekering dus opgezegd/beëindigd. Je kunt een autoverzekering zelf royeren (beëindigen), maar de verzekeraar kan dit ook doen, bijvoorbeeld als je de premie niet betaalt (wanbetaling).

Wat wordt bedoeld met de dekking van een verzekering?

Dekking. Een term ter aanduiding van het geheel van verzekerde risico´s (“de dekking op de autopolis”) of van een bepaald verzekerd risico (“voor de cascodekking geldt een eigen risico”). De term wordt ook wel gebruikt als synoniem van verzekering.

Hoe zit het met schadevrije jaren?

Wat zijn schadevrije jaren? Elk jaar dat u geen schade claimt, bouwt u één schadevrij jaar op. Zolang u geen schade claimt bij uw verzekeraar, bouwt u tijdens de looptijd van uw autoverzekering schadevrije jaren op. Met deze schadevrije jaren ontvangt u premiekorting op uw autoverzekering.

Waar vind ik Royementsverklaring?

Royementsverklaring opvragen Heeft u nooit een royementsverklaring ontvangen en bent u deze kwijtgeraakt? U kunt proberen om een nieuw exemplaar bij uw oude verzekeraar op te vragen, maar eigenlijk is dit niet meer nodig. Het document wordt sinds 2007 in de meeste gevallen niet meer verstrekt.

Wat als je geroyeerd bent?

Autoverzekering geroyeerd bij wanbetaling Heb je de premie van je autoverzekering niet betaalt, dan ontvang je eerst een herinnering. Betaal je dan nog niet, dan kan je verzekeraar na dertig dagen je dekking autoverzekering schorsen. Je bent dan niet meer verzekerd.

Wat is de betekenis van royeren?

Royeren betekent letterlijk beëindigen of stopzetten. U kunt een autoverzekering zelf royeren, maar u kunt ook geroyeerd worden door de autoverzekeraar. Zodra een autoverzekering geroyeerd is, is uw auto niet meer verzekerd. Ook ontvangt u een royementsverklaring en worden de schadevrije jaren in Roy-Data geplaatst.

Wat is verzekerd bij een WA verzekering?

Met een WA-autoverzekering is schade verzekerd die je met de auto aan anderen veroorzaakt. De verzekeraar vergoedt de schade dan wel maar verhaalt die op jou als bestuurder. Bij schade door schuld van een ander, kun je de tegenpartij aansprakelijk stellen.

Welke verzekering heeft een verzekerd object?

Een allrisk verzekering is een verzekeringstype dat dekking biedt tegen verlies van of schade aan een verzekerd object, als gevolg van bijna alle risico’s. Ondanks de naam allrisk verzekering, is niet elk risico gedekt.

Wat zijn zuivere schadevrije jaren?

Het aantal zuivere schadevrije jaren is het aantal jaren dat u daadwerkelijk zonder schade heeft gereden. Zo blijft u na schade op hetzelfde bonus-malusniveau en betaalt u geen extra premie.