Doen denker dromer?

Doen denker dromer? De denker is kritisch en zorgt voor overzicht, de doener wil vooral graag aan de slag, de dromer zorgt voor creatieve input en de beslisser zorgt dat jullie streven naar het beste

Doen denker dromer?

De denker is kritisch en zorgt voor overzicht, de doener wil vooral graag aan de slag, de dromer zorgt voor creatieve input en de beslisser zorgt dat jullie streven naar het beste resultaat.

Welke vier leerstijlen onderscheidt Kolb?

Kolb onderscheidt vier gedragingen en vier bijhorende leerstijlen.

  • Doener: actief experimenteren en concreet ervaren.
  • Dromer: concreet ervaren en reflectief observeren.
  • Denker: reflectief observeren en abstract conceptualiseren.
  • Beslisser: abstract conceptualiseren en actief experimenteren.

Hoe leert een beslisser?

Een beslisser leer het meest als hij dingen uitvoert samen met een expert. Hij plant graag en voert uit. Hij is tevreden als het leerproces zich volgens plan voltrekt, zodat hij stap voor stap tot het juiste resultaat kan komen.

Wat betekent leerstijl beslisser?

Een beslisser neemt verantwoordelijkheid in een situatie en vaak ook in groepen. Iemand met de leerstijl beslisser moet kunnen zien hoe informatie en kennis in de werkelijkheid toepasbaar is.

Wat doet een dromer?

De dromer is iemand met een leerstijlvoorkeur voor waarnemen (kijken) en concreet ervaren (voelen). Een dromer kan een situatie vanuit verschillende kanten bekijken en heeft een groot voorstellingsvermogen.

Wat is de dromer?

iemand die droomt tijdens het slapen; iemand die droomt in zijn slaap. 2) iemand die dromerig is. iemand die vooral met zijn verbeelding leeft of weinig oog heeft voor de werkelijkheid; iemand die fantasierijk is; iemand die dromerig is.

Waarom leerstijlen van Kolb?

Wat veel mensen niet weten is dat de leerstijlen gebaseerd zijn op leerfasen. De leerfasen zijn heel bruikbaar voor trainers! De leerfasen van Kolb zorgen ervoor dat theorie en praktijk met elkaar verbonden worden. Volgens Kolb wordt zo’n ervaring idealiter gevolgd door ‘Reflectief Observeren’.

Wat zijn de 4 leerstijlen?

Vaak wordt er onderscheid gemaakt tussen vier leerstijlen: de doener, de dromer, de denker en de beslisser.

  • De doener. Laten we beginnen met de doener.
  • De dromer. In tegenstelling tot de doener, denkt een dromer juist wel goed na over het aanpakken van een probleem.
  • De denker. Als derde hebben we de denker.
  • De beslisser.

Hoe herken je een dromer?

Kenmerken Dromer heeft een voorkeur voor kijken in plaats van doen. staat open voor ervaringen. combineert ervaringen uit het verleden met ervaringen uit het hier en nu om een beeld te krijgen van een situatie. gebruikt fantasie om problemen op te lossen.

Hoe leert een denker?

De denker zoekt naar een logische samenhang tussen zaken. Het is belangrijker dat de ideeën logisch zijn dan praktisch uitvoerbaar. Niet alle ideeën van een denker zijn even bruikbaar. Een denker kan niet goed tegen wanorde, hij leert het beste in gestructureerde situaties, Hij leert het liefst uit boeken.

Hoe herken je een doener?

Kenmerken doener houdt van een praktische aanpak. leert door te doen (trial and error). voert plannen en opdrachten uit. is gericht op het actief ervaren van nieuwe situaties/uitdagingen.

Wat is een nadenkende leerstijl?

De denker is iemand met een leerstijlvoorkeur voor waarnemen (kijken) en denken (analyseren). Een denker kan een probleem of ingewikkelde situatie goed analyseren en kan prima overzichten maken van de verzamelde gegevens.